آموزش تجهیزات پست های فشار قوی با نگرش تعمیر و نگهداری

یکی از مهمترین وظایف شرکتهای برق منطقه ای، بهره برداری مطلوب از شبکه برق تحت پوشش بوده که در دستور کار مسئولین و نهادی ذی ربط قراردارد. شاخص هایی چون کاهش حوادث، کاهش تلفات ، کاهش انرژی توزیع نشده  ، افزایش عمر مفید تجهیزات و افزایش پایداری ، رابطه مستقیمی با نگهداری وتعمیر و آماده سازی تجهیزات منصوبه در شبکه برق انتقال و فوق توزیع دارد. در این خصوص نقش برنامه ریزی سالیانه برای تعمیر و نگهداری تجهیزات انتقال نیرو ونظارت بر اجرای برنامه های مذکور اهمیت بسزایی دارد. به منظور انجام برنامه های تعمیر و نگهداری پیشگیرانه و دوره تناوب کار روی تجهیزات، دردسترس بودن دستورالعمل واستانداردها الزامی است.  این دستورالعمل ها با توجه به کاتالوگ و پیشنهادات کارخانجات سازنده و تجربه پرسنل مجرب و متخصص که طی سالیان متمادی کارهای اجرایی انجام داده اند  وجود دارند. دستورالعمل ها شامل روشهای انجام کار، دوره تناوب تعمیرات ، چک لیستها ، تست شیتها بوده  که با توجه به تخصص افراد در اختیار تکنسین ها و کارشناسان قرار گرفته تا بر اساس فرمت های تهیه شده اقدامات لازم را بعمل آورند.

بدیهی است طول عمر تحهیزات  را بطه مستقیمی با تعمیر ونگهداری و بهره برداری صحیح از تجهیزات دارد. تسلط و شناخت علمی و تخصصی از تجهیزات فشار قوی به منظور بهره برداری و تعمیرات آنها نیز عاملی مهم دیگری است که با عث افزایش طول بهره برداری از شبکه و قابلیت اطمینان میشود

یکی از مواردی که در جامعه صنایع  به آن کم توجهی میگردد آموزش کیفی و ازنوع تخصصی آن می باشد، علی الخصوص در شرایط کنونی که بخش های خصوصی فعال شده و تعمیر ونگهداری بهره برداری از تجهیزات را به آنها سپرده اند. عدم داشتن تخصص در حوزه های نظارتی  و نبودن کنترل صحیح بر عملکرد های تعمیرات و بهره برداری، را ه را برای کسانی باز میکند تا به دور از دستورالعملها و استاندارد ها مبادرت  به نگهداری و بهره برداری نمایند که این موضوع خسارت جبران ناپذیری به تجهزات منصوبه و شبکه برق خواهد زد. از آنجایی که تجهیزات فشارقوی و سیستمهای حفاظت وکنترل  لوازمی هستند که عموما خرید آنها بصورت ارزی  است این موضوع هزینها را دوچندان میکند . بنا براین برگزاری آموزش های تخصصی و فوق تخصصی برای ناظرین، مهندسین حتی مدیران اجرایی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در این راستا کتاب حاضر تجهیزات پستهای فشار قوی را با نگرش تعمیر ونگهداری وبهره برداری  گرد آوری وبه رشته تحریر در آورده و تجربیات ۲۵سال کار تخصصی در حوزه صنعت برق پستهای فشارقوی جمع آوری وبرای آموزش دانشجویان رشته برق قدرت، کارشناسان برق فشارقوی،تکنسینها و کلیه علاقه مندان در این حوزه قابل استفاده می باشد.خداوند متعال را سپاسگزارم که توفیقی حاصل شد تا با جمع آوری تجارب سالها فعالیت در حوزه وزارت نیرو و با نگارش این کتاب توانسته باشم هرچند کوچک درزمینه شناسایی مفهومی تجهیزات پستهای فشار قوی  قدمی برداشته باشم.

عباس دامن افشان

شهریور۱۳۹۷

دریافت فایل اصلی :

دیدگاهتان را بنویسید