اندازه گیری نسبت تبدیل T.T.R

آزمایش نسبت تبدیل به منظور سنجش مقدار K یا نسبت ولتاژ اولیه به ثانویه می باشد.

با توجه به رابطهN1/N2=V1/V2=I2/I1=K به کمک این آزمایش متوجه میشویم که نسبت ولتاژ خروجی به ورودی در حد استاندارد میباشد یا خیر، که اصولا محدوده خطایی بین ±.۵% قابل قبول است.

ساده ترین رو این است که به کمک دو دستگاه ولت متر ، ولتاژ های اولیه و ثانویه را در یک لحظه قرائت نماییم ، و با توجه به رابطه ی فوق مقدار K را بدست آوریم .

با توجه به امکان ایجاد خطا در قرائت و به منظور دقت و سرعت در آزمایش دستگاه نسبت سنج از نوع آنالوگ و دیجیتال به صورت تک فاز و سه فاز ساخته شده است . که به راحتی این آزمایش را انجام میدهند.

هر دستگاه تک فاز داری چهار ترمینال میباشد ، که دو ترمینال آن به سیم پیچ های اولیه و دو ترمینال آن به سیم پیچ ها ثانویه وصل میگردد و با اعمال ولتاژ بسیار کم ، از طریق دستگاه آزمایش ، به سیم پیچ اولیه ، ولتاژی در ثانویه نیز قرائت میشود که دستگاه آن را محاسبه و مقدار K را مینویسد. در نوع آنالوگ زمانی باید قرائت نمود ، که گالوانومتر نقطه صفر و در حالت تعادل قرار گیرد . یاد آوری میشود ، انجام آزمایش باید روی کلیه تب های ترانسفورماتور انجام و در جدولی برای سوابق نوشته شود .

1 نظر / نظر خود را در زیر وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید