سیر تحولات نگهداری و تعمیرات ( نت )

جمله زیبایی در انگلیسی ضرورت برنامه ریزی درفعالیت ها را به خوبی منعکس می کند که به قانون طلایی۶P معروف است :

 . “  Proper Prior Planning Prevents Poor Performance

برنامه ریزی قبلی مناسب ، مانع عملکرد ضعیف می شود ” .

در واقع می توان گفت : ” برنامه ریزی مسیر رسیدن به هدف را میسر می سازد “ .

مفهومMAINTENANCE  (نگهداری / تعمیرات ) در صنایع ، عملیاتی است که برای سالم و مرتب نگاه داشتن وسایل کار، چه ماشین  و چه غیر ماشین انجام می گردد. در صنعت ، عملیاتی از قبیل بازدید مرتب وسایل و روغنکاری آنها, رفع عیوب و نواقص کوچک حین کار بطور مداوم و قبل از پیدایش توقفهای بزرگ ، تعمیر و لکه گیری ساختمان ،  تجدید رنگ در فواصل معین و کلیه اموری که باعث بر قرار داشتن وضع صحیح کار می شود ، بنام MAINTENANCE  مرسوم گردیده است.

دانلود مقاله سیر تحولات  نگهداری  و تعمیرات ( نت )

1 نظر / نظر خود را در زیر وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید