سیم پیچ های ترانسفورماتور

در ساختمان سیم پیچ های ترانس باید موارد متعددی را در نظر گرفته شوند که در ذیل به مهمترین آنها اشاره می نماییم :

۱- در سیم پیچ ها باید جنبه های اقتصادی که همان مصرف مقدارمس و راندمان ترانس می باشد ،در نظر گرفته شود .

۲- ساختمان سیم پیچ ها برای رژیم حرارتی که باید در آن کار کند محاسبه شود، زیرا درغیر اینصورت عمر ترانس کاسته خواهد شد.(Oill or Winding) Tampreture که در این حالات با توجه به وضعیت آب وهوائی ،موقعیت جغرافیایی میزان رطوبت درجه حرارت روغن وسیم پیچ ترانس طراحی میشود .در این حالت اگر دمای روغن تا مرز۹۵ْ درجه بالا رود وضعیت عادی به محض بالا رفتن درجه حرارت روغن وسیم پیچ از دمای فوق ذکر به بالا ابتدا آژیری توسط رله های حفاظتی ایجاد میشود اگر بالاتر ازحد مجاز ۱۰۵ْ درجه باشد ترانسفورماتور اصولاً تریپ می خورد.

۳- سیم پیچ ها در مقابل تنش ها وکشش های حاصل از اتصال کوتاه های ناگهانی مقاوم باشند.

۴- سیم پیچها باید در مقابل اضافه ولتاژهای شبکه ،موجی،از نقطه نظر عایقی ، مقاومت لازم رادارا باشد.

همانطوریکه از ۴ بند ذکر شده می توان فهمید . که مواد فوق از لحاظ بررسی بعضی از پارامترها متضاد یکدیگرند .فرضاً وقتی چگالی جریان را با کوچک انتخاب کردن سطح مقطع مس افزایش می دهیم اندازه مس مصرفی را کم می کنیم ،لیکن درمقابل حرارت یا انرژی تلف شده بصورت گرمای ژولی را فزایش داده ودر نتیجه راندمان را کاسته ایم .در ترانسهای باقدرت کم ازسیم مسی ویا آلومینیومی ترانسهای با قدرت زیاد از سیم مسی استفاده می شود.

معمولاً معمولاً ضخامت عایق سیم ها ،برحسب قطرضخامت بیان  می گردد وطوری انتخاب می شود که کلاس ولتاژ ترانس داده شده را برآورده نماید. برای ترانسهای با ولتاژ بالا و یا بالاتر ضخامت عایقی متغیر خواهد بود رابطه تجربی را برای عایق بندی نسبت به زمین وعایق بندی بین سیم پیچ های فشار قوی وضعیف نوشت .

ضخامت عایق به میلیمتر

سیم پیچ ترانسها نسبت به هم در نوع سیم پیچ ،تعدادحلقه ها،درجه واندازه ،سیمها وضخامت عایق بین حلقه ها متفاوت خواهند بود . هرچه ولتاژ ترانس بالاتر رود ،تعداد حلقه های سیم پیچ بیشتر میشود وهرچه ظرفیت ترانس بالاتر رود ،تعداد حلقه های سیم پیچ بیشتر میشود وهر چه ظرفیت ترانس بیشتر شود، اندازه سیمها بزرگتر می گردد.

چگالی جریان

چگالی جریان درسیمها برمبنای افزایش درجه حرارت محاسبه می شود وبسته به ظرفیت وطراحی ترانس ،برای سیم مسی از ۲ تا ۵/۴  تغییر می کند ومقدار معمول آن ۵/۲ تا ۳ می باشد .در ترانسهای کوچک اگر از سیم آلومینیومی استفاده شود ،چگالی جریان از ۱ تا ۵/۲ تغییر خواهد کرد.

ترتیب قرارگرفتن سیم پیچ هانسبت به هسته

در ترانس با هسته ستونی ، سیم پیچ ها بصورت استوانه های متحدالمرکزی روی ستونهای هسته قرار می گیرند معمولاً‌ سیم پیچ فشارضعیف در داخل وفشارقوی درخارج واقع می شوند وترتیب فوق به این دلیل رعایت می شود که عایق کاری فشار ضعیف نسبت به هسته راحت تر است.

4 نظر / نظر خود را در زیر وارد کنید

    1. ضعف عایقی و عدم تحمل اضافه ولتاژ
      اتصال کوتاه شدید وعدم تحمل ترانس
      درمجموع عدم تعمیرات پیشگیرانه ترانسفورماتور

دیدگاهتان را بنویسید