جدول شناسایی عیوب داخلی ترانسفورماتورIEEE

یکی از بهترین راه های بررسی وعیب یابی داخلی ترانسفورماتورهای قدرت استفاده از روش آنالیزگازهای محلول در روغن می باشد . متخصصین ترانسفورماتور در خصوص نحوه تشخیص نقطه عیب در ترانسفورماتور از روش های مختلفی استفاده نموده اند مانند مثلث ژاپنی ،روش روجرز. در اینجا نیز جدول استاندارد  IEEE  به منظوربررسی وعیب یابی آورده شده است.با توجه به داده های جدول در چهار سطح تعریف شده است که رشد گازبیش از مقادیر مذکور دارای ابهام بوده وباید مطابق به تعاریف اقدام گردد.

جدول تصحیح گردید .

ادامه ی مطلب

دانلود کتب برق

دانلود کتب برق

کتاب سیستم های کنترل خطی 

   دانلود کنید ونظر دیهید

کتاب بررسی سیستم های قدرت ۲ احد کاظمی

نظر دهید دانلود کنید

کتاب سیستم های مخابراتی کارلسونکت

نظر دهید دانلود کنید

دانلود بقیه کتب در ادامه مطلب …

ادامه ی مطلب

پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی برق

این پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی برق بوده و موضوع آن بررسی عملکرد کلیدهای قدرت در پست های فشار قوی است .

ادامه ی مطلب

تاثیر دما و شرایط اقلیمی بر ترانس های زمین

تاثیر دما و شرایط اقلیمی بر ترانسفورماتور های زمین مطالب با استاندارد های وزارت نیرو ، برگرفته از پژوهشگاه نیرو .

 

ادامه ی مطلب

تاثیر دما وشرایط اقلیمی بر عمر عایقی ترانسفورماتور

تاثیر دما وشرایط اقلیمی بر عمر عایقی ترانسفورماتور برعمر ترانسفورماتور مطابق با با استاداردهای  وزارت نیرو بر گرفته از مطالعات پژوهشگاه نیرو

ادامه ی مطلب