استاندارد های خرید ترانسفورماتور

استاندارد های خرید ترانسفورماتور

یکی از تخصص ها و توانایی هایی که یک مشاور خوب باید داشته باشد این است که کارفرما با خیال راحت نسبت به تامین تجهیزات به کمک نقطه نظرات مشاور اقدام نماید زندگی و صنعت تمام جوامع با انرژی برق و جریان الکتریکی گره خورده است است . یکی از دستگاه های پر کاربرد در صنایع ترانسفورماتورها هستند در این خصوص فرآیند تهیه و خرید این دستگاه پیشرفته و گران قیمت را نباید به سادگی از کنار آن گذشت زیرا این دستگاه معادل عمر یک انسان خدمت رسانی می کند بنابراین در انتخاب آن باید دقت زیادی به عمل آورد تا در هنگام بهره برداری دچار اختلال در برق رسانی یا باعث خسارات احتمالی نگردد دراین رابطه استفاده از خدمات مشاوربرای خرید ترانسفورماتور و نظارت بر آزمایشات کارخانه ای و میدانی را پیشنهاد می کنیم برای اطلاعات بیشتر  مشخصات استاندارد برای  ترانسفورماتورها را به شرح پیوست آورده ایم

ادامه ی مطلب