رادیاتورها وفن ها

رادیاتورها

رادیاتورها که نقش تماس روغن با محیط مجاور را دارند معمولاً از ورقه های فولادی پرس شده به ضخامت هایی در حدود mm2/1 ساخته می شود .معمولاً رادیاتورها به کمک لوله هایی موسوم به Header به یکدیگر متصل می شوند .معمولاً‌ رادیاتورها به کمک پروسه جوشکاری اتوماتیک ساخته می شوند واکثر کارخانجات سازنده ترانسفورماتور را اقدام به ساخت آنها نمی نمایند واصولاً سازندگان خاصی وجود دارد که فقط به ساخت رادیاتورها اختصاص دادند . که از جمله آنها به کارخانجات نمک در آلمان وتارا در ژاپن می توان اشاره کرد .رادیاتورها را بسته به موردشان می توان برای جلوگیری از زنگ زدگی وخوردگی شیمیایی یا پوششهای رنگ مجهز نمود ویا اینکه آنها را گالوانیزه نمود.رادیاتورها پس از تولید در کارخانه به صورت روتین مورد آزمایشهای نشستی بافشار هوا در حدود یک اتمسفر قرار می گیرند وپس از نصب روی ترانسفورماتور نیز در هنگام آزمایشهای کارخانه ای مجدداً مورد آزمایش نشستی قرار می گیرند .البته در بعضی از موارد رادیاتورهای تولید شده در کارخانه به عنوان نمونه مورد آزمایش اعمال فشار ۳ اتمسفر با روغن ۹۰ درجه قرار می گیرند.

رادیاتورها بسته به نوع اتصالشان به تانک ترانسفورماتوربه دو دسته تقسیم می شوند :

۱- رادیاتورهای نصب شده روی ترانسفورماتور Tank mounted Radiators

۲ – رادیاتورهایی که بصورت جداگانه نصب شده اندSeparate mounted Radiators

ادامه ی مطلب