سیر تحولات نگهداری و تعمیرات ( نت )

جمله زیبایی در انگلیسی ضرورت برنامه ریزی درفعالیت ها را به خوبی منعکس می کند که به قانون طلایی۶P معروف است :

 . “  Proper Prior Planning Prevents Poor Performance

برنامه ریزی قبلی مناسب ، مانع عملکرد ضعیف می شود ” .

در واقع می توان گفت : ” برنامه ریزی مسیر رسیدن به هدف را میسر می سازد “ .

مفهومMAINTENANCE  (نگهداری / تعمیرات ) در صنایع ، عملیاتی است که برای سالم و مرتب نگاه داشتن وسایل کار، چه ماشین  و چه غیر ماشین انجام می گردد. در صنعت ، عملیاتی از قبیل بازدید مرتب وسایل و روغنکاری آنها, رفع عیوب و نواقص کوچک حین کار بطور مداوم و قبل از پیدایش توقفهای بزرگ ، تعمیر و لکه گیری ساختمان ،  تجدید رنگ در فواصل معین و کلیه اموری که باعث بر قرار داشتن وضع صحیح کار می شود ، بنام MAINTENANCE  مرسوم گردیده است.

ادامه ی مطلب

دستورالعمل جهت نصب ، تعمیر ، نگهداری و بهره برداری بوشینگ ها

دستورالعمل جهت نصب ، تعمیر ، نگهداری و بهره برداری بوشینگ ها

دستورالعمل ها و رویه های ویژه ای مورد نیاز بوده که باید در زمان کار چنین دستگاه هایی رعایت گردد. قصور در پیروی از این دستورات می تواند به بروز صدمات به پرسنل ، مرگ و یا آسیب به تمامیت دستگاه منجر گردد.

 

ادامه ی مطلب

حمل ترانسفورماتورهای قدرت

ترانسفورماتورهای قدرت بزرگ بعلت وزن و ابعاد بالای آن، بمنظور کاهش مشکلات حمل و نقل معمولا از کارخانه سازنده تا محل نصب بدون روغن حمل شده و متعلقات و قسمت های نظیر رادیاتورها، بوشیننگ ها و کنسرواتورها، تابلوهای کنترل سیستم خنک کننده و تپ چنحر نیز، بطور جداگانه به کارگاه حمل می گردند.

 

ادامه ی مطلب