تاثیر دما و شرایط اقلیمی بر ترانس های زمین

تاثیر دما و شرایط اقلیمی بر ترانسفورماتور های زمین مطالب با استاندارد های وزارت نیرو ، برگرفته از پژوهشگاه نیرو .

 

دانلود مقالع تاثیر دما و شرایط اقلیمی بر ترانس های زمین

1 نظر / نظر خود را در زیر وارد کنید

پاسخ دهید