تعدادی از استاندارد های IEC ترانسفورماتور

ترانسفورماتور دستگاهی بسیار گران قیمت و از نظر بهره برداری اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اهمیت این دستگاه در شبکه های تولید، انتقال و توزیع چنان بالا است که در صورت خرابی این دستگاه هزینه بسیار زیادی ناشی از عدم تولید، انتقال و توزیع را برای شرکت ها به دنبال خواهد داشت. از طرفی تعمیر و نگهداری و بهره برداری بر اساس استاندارد های روز علی الخصوص استاندارد های IEC می تواند کمک شایانی به مالکان این دستگاه و مهندسین و متخصصین این حوزه کند.

با توجه به اهمیت ترانسفورماتور و شناخت استاندارد های IEC در خصوص تعمیر و نگهداری و بهره برداری از ترانسفورماتور، تعدادی از استاندارد های مورد نیاز و مهم را برای دانلود در ذیل قرار داده ایم.

استاندارد های IEC ترانسفورماتور (۱)

استاندارد های IEC ترانسفورماتور (۲)

استاندارد های IEC ترانسفورماتور (۳)

استاندارد های IEC ترانسفورماتور (۴)

استاندارد های IEC ترانسفورماتور (۵)

استاندارد های IEC ترانسفورماتور (۶)

استاندارد های IEC ترانسفورماتور (۷)

 

دیدگاهتان را بنویسید