رادیاتورها وفن ها

رادیاتورها

رادیاتورها که نقش تماس روغن با محیط مجاور را دارند معمولاً از ورقه های فولادی پرس شده به ضخامت هایی در حدود mm2/1 ساخته می شود .معمولاً رادیاتورها به کمک لوله هایی موسوم به Header به یکدیگر متصل می شوند .معمولاً‌ رادیاتورها به کمک پروسه جوشکاری اتوماتیک ساخته می شوند واکثر کارخانجات سازنده ترانسفورماتور را اقدام به ساخت آنها نمی نمایند واصولاً سازندگان خاصی وجود دارد که فقط به ساخت رادیاتورها اختصاص دادند . که از جمله آنها به کارخانجات نمک در آلمان وتارا در ژاپن می توان اشاره کرد .رادیاتورها را بسته به موردشان می توان برای جلوگیری از زنگ زدگی وخوردگی شیمیایی یا پوششهای رنگ مجهز نمود ویا اینکه آنها را گالوانیزه نمود.رادیاتورها پس از تولید در کارخانه به صورت روتین مورد آزمایشهای نشستی بافشار هوا در حدود یک اتمسفر قرار می گیرند وپس از نصب روی ترانسفورماتور نیز در هنگام آزمایشهای کارخانه ای مجدداً مورد آزمایش نشستی قرار می گیرند .البته در بعضی از موارد رادیاتورهای تولید شده در کارخانه به عنوان نمونه مورد آزمایش اعمال فشار ۳ اتمسفر با روغن ۹۰ درجه قرار می گیرند.

رادیاتورها بسته به نوع اتصالشان به تانک ترانسفورماتوربه دو دسته تقسیم می شوند :

۱- رادیاتورهای نصب شده روی ترانسفورماتور Tank mounted Radiators

۲ – رادیاتورهایی که بصورت جداگانه نصب شده اندSeparate mounted Radiators

در مواقعیکه تعداد رادیاتورها ودر مجموع  وزن کل مجموعه رادیاتورها خیلی زیاد باشد .بخصوص که با نگهدارنده های معمولی نتوان آنها را مستقیماً به تانک متصل نمود از مجموعه رادیاتورهایی استفاده استفاده می شود که بصورت جداگانه روی فونداسیون نصب شده وسپس مجموعه بهم مرتبط توسط دو یا چند لوله به ترانسفورماتور متصل می گردد.

فن ها

دراکثرترانسفورماتورها جهت تسریع درتبادل حرارت روغن ،علاوه بر رادیاتورها از فن که بطورافقی وعمودی بسته به طرح در جاهایی متفاوت نصب می گردند .نیزاستفاده میشود که در صورت روشن بودن فنها با فشار دربین رادیاتورها عبور کرده وباعث خنک شدن روغن  ونتیجتاً ترانسفور ماتور می گردد.

پمپ ها

دربعضی ازترانسفورماتورها برای تسریع درتبادل حرارت روغن با گردش سریع روغن در رادیاتورها علاوه بر رادیاتورها وفن از پمپ نیز استفاده می گردد.این پمپ بین تانک اصلی ترانسفورماتور و رادیاتور نصب می گردد .لازم به ذکر است که در برخی ترانسفورماتورها به منظور مؤثر نمودن تبادل حرارت از سیستم کانالیزه کردن مسیر روغن به داخل اکتیو پارت استفاده می گردد.که آن را بطور اختصار با نماد ODAF یعنی Oildirected Airforcod نشان می دهند .

دیدگاهتان را بنویسید