عملکرد رله بوخهلتز در ترانسفورماتور

در ترانسفورماتور های روغنی در صورت وجود خطاهای نه چندان شدید مثل داغ شدن قطعات فلزی یا وجود نقاط داغ در ترانسفورماتور به صورت موضعی نقاط داغ به وجود می آیند که این نقاط داغ باعث تجزیه مواد عایقی جامد و مواد سلولزی می شوند و تولید حباب های گازمانند coوco2 در ترانسفورماتور می کنند و با نصب این رله در مسیر لوله رابط بین منبع انبساط و مخزن ترانسفورماتور این حباب ها در محفظه رله بوخهلتز جمع شده و موجب جابه جایی روغن درون رله می گردد و همین امر باعث پایین افتادن گوی بالایی و تحریک کنتاکت آلارم شده و با تشدید عیب و افزایش حجم حباب ها یا حرکت سریع روغن ، موجب پایین افتادن گوی دوم و تحریک رله و صدور فرمان تریپ به کلیدهای طرفین ترانسفورماتور می گردد ضمناً در حالتی که نشت شدید روغن در ترانسفورماتور وجود داشته باشد محفظه رله بوخهلتز از روغن تخلیه شده و باعث قطع ترانس می گردد.نکات تأثیرگذار در عملکرد صحیح این رله شیب لوله رابط تانک به منبع انبساط و حداقل زاویه یا انحراف از خط عمود در نصب این رله می باشد و جهت فلش بر روی بدنه یا درب ترمینال رله بوخهلتز همیشه باید به سمت کنسرواتور باشد . جهت تست عملکرد بسته به نوع و تایپ رله باید عمل شود .به عنوان مثال در نوعی از این رله ها با فشردن ۵۰% شستی تعبیه شده گوی شناور بالائی رله تحریک شده و فرمان آلارم صادر می شود و با فشردن ۱۰۰% شستی تعبیه شده گوی شناور پائینی رله هم نیز تحریک شده و فرمان تریپ به کلیدهای طرفین ترانسفورماتور صادر می گردد . در رابطه با عملکرد مکانیزم رله بوخهلتز بهتر است به کاتالوگ ترانسفورماتور در حال تست مراجعه و با استفاده از افراد مجرب نسبت به آزمایش آن اقدام نمود .

مشخص کردن نوع گاز رله بوخهلتز درون سایت

در رله بوخهلتز از طریق رنگ گاز و تست گاز جمع شده در محفظه می توان به نوع اشکال ترانسفورماتور پی برد از آنجایی که گاز تولید شده در مدت زمان بسیار کوتاهی رنگ خود را از دست می دهد باید بدون از دست دادن وقت اقدامات لازم جهت شناسایی نوع گاز انجام گیرد . میزان حجم گاز موجود در محفظه رله بوخهلتز نشان دهنده شدت خطای به وجود آمده در ترانسفورماتور می باشد . با استفاده از شیر تعبیه شده برای نمونه گیری گاز و هوا گیری بر روی رله بوخهلتز و استفاده از یک سرنگ مقداری از گاز را از طریق شیر تخلیه گاز بیرون کشیده و با شعله تست می کنیم. قابلیت اشتعال گاز نشان دهنده تجزیه شدن عایق و یا وجود بخار روغن در آن می باشد . گازی که در محفظه رله جمع می شود می تواند برای تعیین وجود استیلن ـ هیدروژن  و مونواکسید کربن مورد آزمایش قرار گیرد عدم وجود مونواکسید کربن و هیدروژن نشانگر وجود هوا است در چنین حالتی پس از تعیین منشاء ورود هوا و از بین بردن آن و با توجه به نتایج تست های الکتریکی می توان ترانسفورماتور را مجدداً زیر بار برد . ضمناً اگر رله بوخهلتز ترانسفورماتور مجهز به دستگاه نمونه گیری گاز باشد می توان در حالت برقدار بودن نیز  اقدام به نمونه گیری گاز نمود.

این رله در لوله رابط بین مخزن و منبع انبساط نصب میشود و شیب لوله رابط برای عملکرد صحیح رله باید حداقل۰/۲ تا ۰/۳ باشد.

ویدیو :

دیدگاهتان را بنویسید