قسمت های اصلی درساختمان ترانسفورماتورهای قدرت

قسمت های اصلی درساختمان ترانسفورماتورهای قدرت روغنی عبارتند از :

۱ – هسته یا مدار مغناطیسی

۲- سیم پیچ های اولیه وثانویه و …

۳ – تانک اصلی روغن

۴- بوشینگ ها برای خروج سر سیم های اولیه وثانویه

به جزء موارد فوق اجزای دیگری نیز به منظور اندازه گیری وحفاظت به شرح زیر وجود دارند:

۱- کنسرواتور یا منبع انبساط روغن

۲ – تپ چنجر

۳- ترمومترها

۴- نشان دهنده های سطح روغن

۵- رله بوخهولتز

۶- سوپاپ اطمینان یا لوله انفجار (یا شیر فشار شکن)

۷- رادیاتور ویا مبدل های حرارتی

۸- پمپ وفن ها

۹- نشان دهنده جریان روغن

۱۰- شیرهای نمونه برداری از روغن پایین وبالای تانک

۱۱- شیرهای مربوط به پر کردن وتخلیه روغن ترانس

۱۲- مجرای تنفسی وسلیکاژل مربوط به  تانک اصلی و تپ چنجر

۱۳- تابلوی کنترل

۱۴- تابلوی مکانیزم تپ چنجر

۱۵- چرخ ها

۱۶- پلاک مشخصات نامی

1 نظر / نظر خود را در زیر وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید