اطلاعات متخصصین ترانسفورماتور

به منظور تبادل اطلاعات و انجام مشاوره بین متخصصین ترانسفورماتور در بخش های ، مطالعاتی ، اجرایی و تحقیقاتی سایت تخصصی ترانسفورماتور تصمیم گرفته تا نسبت به جمع آوری مشخصات و اطلاعات متخصصین ترانسفورماتور شامل مدرسین ، متخصصین اجرایی ، صاحبان گارگاه و مشاغل و … اقدام گردد . بنابراین ، کسانی که تمایل دارند ، می توانند فرم مربوط به بانک اطلاعات را تکمیل نمایند ، تا در آینده به راحتی بتوانند ، با همکاران خود رابطه بر قرار نموده و از اطلاعات همدیگر بهره مند شوند .لازم به توضیح است ، اطلاعات مذکور در صورت تمایل در همین صفحه ، درج خواهد شد .

 

فرم ورود اطلاعات متخصصین ترانسفورماتور

 

1 نظر / نظر خود را در زیر وارد کنید

پاسخ دهید